Xử lý trường hợp không sử dụng hết quỹ nhà tái định cư

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu đã yêu cầu Sở Xây dựng kiểm tra quỹ nhà tái định cư hiện có của thành phố chưa sử dụng tại các dự án khu đô thị mới; tổng hợp danh mục, địa điểm, diện tích, số lượng... đề xuất...
Sở Xây dựng xem xét phương án phát mại theo sát giá thị trường để thu hồi ngân sách đối với các căn hộ nhỏ, lẻ, để tồn đã lâu, khó bố trí phục vụ quỹ tái định cư. Kết quả báo cáo UBND thành phố trước ngày 30-5.
 
Ngoài ra, Sở Xây dựng có trách nhiệm tổng hợp nhu cầu vốn đầu tư các dự án nhà tái định cư phục vụ các dự án cấp bách, trọng điểm của thành phố trong các năm 2014-2015, đồng thời nghiên cứu chế tài xử lý trường hợp đã được giao nhà tái định cư nhưng chậm nộp tiền.

Tác giả: Y Linh